Pôsobnosť ER-METAL je zameraná v odbore merania, regulácie, riadenia budov tzv. bulding control, riadenia technologických procesov v priemysle, riadenia výrobných hál a v enviromentálnej oblasti.

FIRMA ERMETAL PRE SVOJICH OBCHODNÝCH PARTNEROV PONÚKA

KOMPLETNÚ PROFESIONÁLNU POVRCHOVÚ ÚPRAVU KOVOVÝCH VÝROBKOV AKO SÚ METALIZÁCIA, PIESKOVANIE A NÁTERY.