SLUŽBY


VÝROBA
- výroba ostatných strojov na všeobecné účely
- výroba armatúr
- nanesieme protikorózny náter (protipožiarny náter)

MONTÁŽ
- výroba ostatných strojov na všeobecné účely
- výroba armatúr
- oceľových konštrukcií
- nerezových konštrukcií
- hliníkových konštrukcií
- nádrží a kotlov
- potrubia všetkého druhu
Poskytujeme široký rozsah montážnych, servisných a generálnych opráv .

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOV

- výrobok zbavíme nečistôt
- surový výrobok najskôr opieskujeme
- nanesieme protikorózny náter (protipožiarny náter)

PIESKOVANIE

Pieskovanie prebieha nanášaním abrasív pod tlakom na čistiaci povrch. Používanými abrasívmi sú oceľová drť a piesok. Za použitia kremičitého piesku je možné vykonávať pieskovanie samozrejme aj mimo prevádzku na mieste stavby, na mostoch, tuneloch, rúrach, stĺpoch a pod. za použitia mobilnej pieskovacej jednotky. Čistota pieskovaného povrchu sa meria parametrom Sa, čo je stupeň prípravy povrchu. Štandartnou hodnotou pre pieskovanie je Sa 2,5 - veľmi dôkladné pieskovanie.

METALIZÁCIA

Metalizácia je určená k povrchovej ochrane ocele a iných kovov pred koróziou. Vytvorená vrstva kovu zabraňuje prieniku vlhkosti a kyslíku k povrchu kovu a tým zabraňuje vzniku korózie a niekoľkonásobne predlžuje životnosť takto opracovaných (metalizovaných) výrobkov. Striekaný povrch musí byť najskôr upravený pieskovaním.

POVRCHOVÉ NÁTERY

Hygienické nátery sú ideálne pre všetky vnútorné a vonkajšie povrchy stien.
Protišmykové nátery sú kvalitné nízko-viskózne nátery vytvorené za účelom dodržiavania BOZP.
Antigrafitové nátery sú extrémne trvanlivé nátery s odolnosťou voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu.
Protichemické nátery sú ideálne nátery pre ochranu zariadení a povrchov v priemyselných prostrediach pred agresívnymi chemikáliami.
Protikorózne nátery zabezpečujú vysoký stupeň ochrany kovových povrchov už pri v minimálnom počte náterov, predovšetkým v priemyselnom prostredí.
Protipožiarne nátery sú nátery na vodnej báze vyvinuté za účelom, poskytnutia ochrany veľmi širokej škále materiálov. Vyznačujú sa odolnosťou voči škrabancom, korózii, vlhkosti,...

PRÍKLADY POUŽITIA NAŠICH SLUŽIEB

• oceľové konštrukcie
• železné (mostné) konštrukcie
• veľkokapacitné nádrže, potrubia, kotle
• stĺpy, stožiare