REFERENCIEKLIENTI

• Ministerstvo zahraničných vecí (reprezentačné priestory)
• Nafta Gajary (potrubie, oceľové konštrukcie)
• Čističky Slovnaft a Senec (komplet)
• Vypalovacie pece Viedeň
• Vodné dielo Gabčíkovo
• Nákupné centrum Mníchov
• Irán – Oceľové konštrukcie
• Spoločnosť Volkswagen
• Spoločnosť ÖMV

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.